URVE for Transportation2019-05-15T11:57:19+02:00

Jednopłytowe komputery zaprojektowane w Polsce

Zaprojektowane do pracy 24h na dobę, obsługujące filmy oraz HTML5 z akceleracją GPU

Single Board Computers designed in Poland

Designed for 24/h high quality video and HTML5 with GPU accelerated playback

System Informacji Pasażerskiej

Na Android, Windows i Linux. HTML5 i QT.

Passenger Information System

For Android, Windows and Linux. HTML and QT.

How URVE Platform works?

Windows, Linux, Android. Nawet Smart TV.
Zaprojektowaliśmy wszystko do odtwarzania 24h na dobę

Windows, Linux, Android. Smart TV too.
Designed from the scratch for 24h/365 playback

They trusted us

More than 10 years in display sector and more than 600 happy URVE customers, here are some of them.

Nasz zespół

Jesteśmy doświadczonym zespołem programistów, artystów i konstruktorów.
Budujemy urządzenia i dedykowane im oprogramowanie i mamy setki partnerów i klientów.
Wspieramy ich w kraju i na świecie, zarówno we wdrożeniach URVE jak i jego użytkownaniu.

Our team

We are experienced team of programmers, artists and constructors.
We manufacture hardware and tailored software and we have hundreds of partners and customers.
We support them across all the European countries in URVE deployments.

Michał

Tomasz

Ewelina 

Juliusz 

Sebastian

Justyna

Maybe You? 🙂

Tomasz

Konrad

Dawid

Adrian 

Paweł 

Łukasz

Łukasz

Adrian