Excel XLS – integracja

Wytyczne integracji z Excel (XLS)

Wymagania dotyczące integracji

Wymagany jest odpowiednio spreparowany plik XLS, który będzie zawierać w:

  • Kolumnie A uniwersalne identyfikatory wydarzeń
  • Kolumnie B daty i godziny rozpoczęcia wydarzeń
  • Kolumnie C daty i godziny zakończenia wydarzeń
  • Kolumnie D tematy spotkań
  • Kolumnie E autora/organizatora spotkań
  • Kolumnie F opisy spotkań
  • Kolumnie G nazwa integrowana salki (nazwa z pola integratoin resource name)
Przykładowa tabelka w Excel

Przykładowa tabelka w Excel

Pierwszy rząd jest pomijany, dlatego w A1, B1, C1, D1, E1, F1 i G1 zalecamy napisać opisy kolumn

Dla serwera URVE plik XLS musi być dostępny po HTTP lub może być umieszczony na serwerze URVE.

Architektura

Import wydarzeń z pliku XLS

Integracja z plikiem Excel polega na pobraniu pliku z podanej ścieżki. Następnie z już pobranego pliku czyta listę wydarzeń. Na podstawie identyfikatorów wie, które wydarzenia należy zaktualizować, a które należy dodać. Wydarzenia, które są poza listą zostają oznaczone jako odrzucone.

Import wydarzeń

Import wydarzeń

Integracja

Integracja odbywa się przez wprowadzenie danych dostępowych przez Webmanager URVE w odpowiednich modułach (Rooms reservation – import i Rooms).
W Rooms integration service wpisujemy adres do pliku. Natomiast w Rooms uzupełniamy Integration Resource Name. Po zapisaniu danych wydarzenia będą automatycznie importowane co minutę. Zmiana częstotliwości importowania danych w ustawieniach Harmonogramu Windows.

Widok konfiguracji integracji z XLS

Widok konfiguracji integracji z XLS

2019-10-12T11:51:35+02:00